Curtea Veche

Cum iubesti un copil. Dreptul copilului la respect. Ed a II a, Janus Korczak

Cum iubesti un copil. Dreptul copilului la respect. Ed a II a, Janus Korczak

Preț obișnuit 26,82 lei RON
Preț obișnuit Preț redus 26,82 lei RON
Vânzare Stoc epuizat
Taxe incluse.
Cum să-ți cunoști copilul și să-l lași să devină un universde curiozitate? Cum să-i dezvolți imaginația și aptitudinile fără să-i repriminevoia de libertate sau dreptul la propria opinie? Janusz Korczak nu oferă orețetă, ci spune simplu: „Un copil ii este egal unui adult și trebuie tratat cuacelași respect și aceeași responsabilitate.“In volumul a cărui nouă ediție o oferim cititorilor, Korczakpropune un concept actual de a crește copii – acela al stabilirii unei relațiide parteneriat intre ei și adulți. Ideile lui se bazează pe experiențadobandită de-a lungul catorva decenii in orfelinatele pe care le-a inființat șicoordonat. Devotamentul față de aceste idei l-a făcut să nu abandoneze micuțiidin orfelinatul pentru copii evrei unde a lucrat in timpul celui de-Al DoileaRăzboi Mondial, murind alături de ei in lagărul nazist de exterminare dinTreblinka. Datorită viziunii sale inovatoare asupraeducației copiilor, Korczak a devenit unul dintre cei mai importanți reprezentanțiai așa-numitei mișcări „noua educație“. Valorile lui stau la baza ConvențieiONU privind drepturile copilului, adoptată in 1989, iar principiile promovatede el au dus la elaborarea unui nou model educațional, care este eficient șiastăzi.Insemnărileunui medic pediatru, pedagog, director de orfelinat Cumsă-ți cunoști copilul și să-l lași să devină un univers de curiozitate? Cumsă-i dezvolți imaginația și aptitudinile fără să-i reprimi nevoia de libertatesau dreptul la propria opinie? Janusz Korczak nu oferă o rețetă, ci spunesimplu: „Un copil ii este egal unui adult și trebuie tratat cu același respectși aceeași responsabilitate.“Involumul a cărui nouă ediție o oferim cititorilor, Korczak propune un conceptactual de a crește copii – acela al stabilirii unei relații de parteneriatintre ei și adulți. Ideile lui se bazează pe experiența dobandită de-a lungulcatorva decenii in orfe-linatelepe care le-a inființat și coordonat. Devotamentul față de aceste idei l-a făcutsă nu abandoneze micuții din orfelinatul pentru copii evrei unde a lucrat intimpul celui de-Al Doilea Război Mondial, murind alături de ei in lagărulnazist de exterminare din Treblinka. Datorităviziunii sale inovatoare asupra educației copiilor, Korczak a devenit unuldintre cei mai importanți reprezentanți ai așa-numitei mișcări „noua educație“.Valorile lui stau la baza Convenției ONU privind drepturile copilului, adoptatăin 1989, iar principiile promovate de el au dus la elaborarea unui nou modeleducațional, care este eficient și astăzi.
Vedeți detaliile complete